Petícia Opravme spoločne PZP

Asociácia SAOPP sa aktívne zapojila do procesu novelizácie zákona o PZP. Na dlhoročné problémy z aplikačnej praxe sme, vďaka podpore zo strany odbornej verejnosti, upozornili predkladateľa (Ministerstvo financií SR) podaním hromadnej pripomienke (LP/2023/402).

Väčšinu zásadných pripomienok, ktoré implementujú platné európske smernice, slovenskú judikatúru, vrátane rozhodnutí Ústavného súdu SR, žiaľ, MF SR v tzv. rozporovom konaní neakceptovalo a formálne ich odmietlo. Preto pokračujeme v našej snahe pomôcť vodičom, poisteným aj poškodeným.

Ak máte záujem o posilnenie postavenia vodičov, poistených a poškodených, prosím, podpíšte teraz Petíciu „Opravme spoločne PZP – Povinné zmluvné poistenie“

Ďakujeme Vám za podporu a šírenie!

Petíciu odštartovala SAOPP symbolicky na tretiu novembrovú nedeľu (19. november) – Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd.