Ochrana
a rozvoj práv poškodených

Prinášame Vám aktuálne informácie z oblasti presadzovania ochrany a rozvoja práv poškodených

O nás

Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených (SAOPP) formuluje a presadzuje záujmy osôb poškodených na zdraví – účastníkov dopravných nehôd, pracovných úrazov, pozostalých, obetí násilia, poškodených po úrazoch.

Sme hlasom poškodených voči orgánom verejnej moci, komerčným spoločnostiam (poisťovatelia) a iným subjektom.

Poslaním združenia je presadzovanie práv poškodených a zvyšovanie ich odbornej, spotrebiteľskej i finančnej gramotnosti.

Združenie poskytuje poradenstvo a organizuje pomoc poškodeným, rodinám poškodených, ako i komunitám zasiahnutým vážnymi hromadnými nehodami a úrazmi.

Aktuality:

Prečítajte o našich aktivitách alebo o novinkách z oblasti ochrany a rozvoja práv poškodených.

Zostaňte v obraze

Nechajte sa pravidelne informovať o našej činnosti.