Spustili sme podpisovú akciu pod hromadnú pripomienku

Podpíšte sa pod zmeny v PZP

Bratislava, 19.7.2023

V najbližších dňoch sa pripomienkuje návrh na zmenu zákona o Povinnom zmluvnom poistení (tzv. PZP), ktorý na najbližšie roky ovplyvní prakticky každého vodiča, účastníka premávky, vrátane poškodených pri dopravnej nehode.

Aktuálne navrhovaná zmena z dielne predkladateľa (MF SR) v mnohom nezodpovedá európskym smerniciam, európskej judikatúre a neposilňuje práva vodičov, poistených a poškodených. Práve naopak, zvýhodňuje pozíciu poisťovní. Zmena môže mať dlhodobý vplyv na všetkých motoristov a účastníkov premávky.

SAOPP – Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených, občianske združenie a tím odborníkov pripravili návrhy, ktoré implementujú platné európske smernice, slovenskú judikatúru, vrátane rozhodnutí Ústavného súdu a to v prospech poškodených a vodičov (https://www.mojapeticia.sk/campaign/opravme-pzp—povinne-zmluvne-poistenie/c47683e4-8c3d-4bc2-9499-fe25ff61483a).

Medzirezortné pripomienkové konanie prebieha do piatka 21.7.2023! Cieľom iniciatívy je zúčastniť sa tzv. rozporového konania a presadiť navrhnuté zmeny v zákone o PZP.

Zásadné návrhy zmien:

  • rozšírenie nárokov poškodených z povinného zmluvného poistenia (PZP) a ich zosúladenie s európskymi smernicami a rozhodnutiami súdneho dvora EÚ
  • zvýšenie ochrany poistených (vodičov) pred regresmi zo strany poisťovní
  • posilnenie pozície poškodených (voči poisťovniam) pri získaní poistného plnenia
  • zavedenie opatrení na zníženie počtu nepoistených vozidiel a sankcií pre neplatičov (na ktorých doplácajú ostatní poctiví poistení/vodiči)
  • zavedenie možnosti elektronickej komunikácie pre určené prípady

Iniciátor hromadnej pripomienky:

SAOPP – Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených, občianske združenie, IČO: 54 898 218, Ožvoldíková 2002/ 8, 841 02 Bratislava; Mgr. Martin Virčík, tajomník