Vláda schválila nové znenie PZP

V stredu prešli vládou nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie a „PZP“ teraz smeruje do parlamentu. Zmeny navrhnuté rezortom financií obsahujú minimum úprav z európskej legislatívy a ochrany poškodených. Jedným z dvoch hlavných cieľov deklarovaných predkladateľom zákona v dôvodovej správe je pritom „zvýšiť ochranu poškodených osôb v dôsledku nehody spôsobenej motorovým vozidlom„. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. augusta 2024.

„V návrhu zákona upravujeme viacero oblastí, vďaka čomu prakticky zlepšujeme fungovanie systému PZP a zároveň zvyšujeme ochranu ľudí, v prípade práv voči poisťovniam. Všetky zmeny reagujú na konkrétne životné situácie, ktoré sa objavili v praxi, a som rád, že sa nám zmeny k lepšiemu podarilo dostať do legislatívy,“ povedal minister financií SR Ladislav Kamenický.

Sprava: Minister dopravy SR Jozef Ráž ml. a minister financií SR Ladislav Kamenický počas rokovania 24. schôdze vlády SR. Bratislava 20. marec 2024. Foto: SITA/Úrad vlády SR

SAOPP i odborná verejnosť očakávali, že návrhy prerokované s MF SR budú do znenia novely pretavené v záujme účastníkov premávky a poškodených, teda faktických adresátov PZP, a to aspoň v takom rozsahu, aby úprava bola v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009, resp. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2118 z 24. novembra 2021, ktoré mala Slovenská republika transponovať najneskôr do 23.12.2023.

Asociácia je spokojná minimálne, nakoľko pre poškodených je možné urobiť podstatne viac. „Teší nás akceptácia niektorých bodov, ktoré sa nám na pôde Ministerstva financií a Vlády SR podarilo do znenia konečne presadiť„, uviedol predseda asociácie Dalimil Hatok. „Spomenúť môžeme napríklad doplnenie nároku na nemajetkovú ujmu, čiastočnú úpravu regresov, či umožnenie elektronickej komunikácie pre účastníkov PZP“, dodáva.

Systémové návrhy a nástroje, ktoré mali PZP vylepšiť ministerstvo i vláda odmietli. „Podľa nášho názoru k zníženiu počtu nepoistených vozidiel touto úpravou nedôjde a nezlepší sa ani prevencia vzniku škôd. Navrhnuté nástroje predkladateľ nezohľadnil“, uviedol predseda SAOPP. „V návrhu absentuje plné zakotvenie postavenia poškodených v súlade s platnými európskymi smernicami. Úprave tiež vytýkame, že peniaze vybrané z pokút od neplatičov PZP nesmerujú späť do systému PZP„, dodal.

Navrhovali sme razantnejšie opatrenia pre neplatičov PZP (napr. dočasné zadržanie vodičského preukazu, až do zaplatenia PZP a pokuty) alebo posilnenie prevencie nehôd cez vznik tzv. fondu zábrany škôd, podobne ako úspešne zaviedli v ČR.

Za práva poškodených budeme bojovať aj naďalej a to v nadchádzajúcom legislatívnom procese.

Zdroj: SITA, Úrad vlády SR, Ministerstvo financií SR, SAOPP, RTVS