Povinné zmluvné poistenie v roku 2023

PZP sa darilo, ceny sú naďalej nízke a poškodení stále ťahajú za kratší koniec.

Celkovo možno nárast trhu hodnotiť priaznivo. Rástol výber poistného a v reportoch poisťovní sa, paradoxne, objavila nižšia nákladovosť produktu (hoci prakticky všetky ceny rástli). Po dlhých rokoch tak štatisticky došlo k ziskovosti poisťovní aj v segmente povinného zmluvného poistenia.

Hoci došlo k miernemu nárastu cien PZP, tie dlhodobo nebudú stačiť na výdavky, ktoré poisťovateľom rýchlo rastú. Podľa štatistík SLASPO bolo vlani zaevidovaných viac ako 141-tisíc poistných udalostí pri počte 3,14 milióna PZP zmlúv. Naďalej to spôsobuje značný tlak na poškodených pri likvidácii poistných udalostí. Evidujeme iba 2 poisťovne, ktoré k náhrade škody pristupujú férovo, t.j. bez naťahovania a prílišnej byrokracie platia to, čo si poškodení uplatnia a riadne preukážu. Ich PZP nie je najlacnejšie, ale nie je potom problém s vyplatením odškodnenia. Ostatné poisťovne robia menšie či väčšie obštrukcie (časové, právne, komunikačné a pod.).

Poisťovne sa boja zvýšiť ceny na reálnu úroveň (medziročný nárast len kopíroval infláciu), pretože ich straší vysoký počet nepoistených vozidiel (viac ako 8% podľa údajov SKP). Doplácajú na neriešený problém z minulosti i nedostatočnú komunikáciu potreby PZP klientom i širšej verejnosti.

Výstižne to zhrnul riaditeľ jednej zo slovenských poisťovní, ktorá PZP neponúka a ani ho ponúkať neplánuje. Pre TREND uviedol: „V princípe, kým PZP na Slovensku bude stáť priemerne sto eur a štandardne by malo stáť 350 až 400, podľa nášho názoru trh nemôže dobre fungovať. PZP kryje päťmiliónový limit na zdraví a jeden milión odškodnenia na majetku… To jednoducho za sto eur predávať nemôžete s vedomím, že osem percent ide na poistný odvod štátu, akvizičné náklady sú na úrovni do 20 percent, náklady poisťovne sú dajme tomu takisto na tej úrovni…. A ste na 50 percentách, teda technické poistné nie je sto, ale 50 eur. A za to kryť také limity, to je ekonomický nonsense…“.

V predaji sprostredkovatelia zaznamenali nárast popularity pripoistení. Medzi najobľúbenejšie patria pripoistenie čelného skla, živelnej udalosti, stretu so zverou, vandalizmu či posádky a batožiny. Vďaka pripoisteniu si vodiči môžu pokryť viacero rizík, ktoré súvisia s prevádzkou vozidla bez toho, aby si uzatvárali havarijné poistenie. Je to dobrý trend pre klientov i poisťovne. Rastie aj popularita doplnkového poistenia GAP a kombinovaných balíkov PZP + KASKO poistenie.  

„Paralelné PZP“

Oprávnené regresy – uplatňovanie náhrady za vyplatené poistné plnenie voči vlastným poisteným pri porušení zákona alebo podmienok PZP (napr. za alkohol za volantom, neprivolanie polície k dopravnej nehode, omeškanie platby alebo hlásenia škodovej udalosti) – je na mieste. Výrazne však cítiť tlak (najmä u dvoch poisťovní) v sporných situáciách, kde sa poisťovatelia snažia regres využiť na hrane alebo za hranou zákona. Poistení niekedy tlaku poisťovne podľahnú a zaplatia aj regresy, ktoré by nemuseli.

Čo prináša rok 2024?

Od 1.augusta 2024 očakávame platnosť novely zákona o PZP. Nezaznamenali sme, že by sa sadzbami poisťovne pripravovali na pokrytie zvýšeného limitu poistného krytia (1,3 mil. resp. 6,45 mil. eur) a nárokov, ktoré sú v novele avizované (napr. nemajetková ujma). Zaujímavé bude aj uvedenie PZP pre kolobežky o ktorom sa pomerne často hovorí. Predpokladáme určitý chaos, nakoľko sa vedú polemiky akým spôsobom budú registrované tie e-kolobežky, ktorým vyplynie povinnosť PZP zo zákona.

Priaznivá informácia pre poškodených je, že odškodnenie (hodnota bodu pri škodách na zdraví) porastie v roku 2024 o cca 10%.