Podpora

Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených (SAOPP), občianske združenie je nezisková organizácia. Jej hlavnými príjmami sú aktuálne finančné príspevky od členov a darcov.

Svoj dar v hodnote 20, 30, 50 EUR (alebo akúkoľvek inú sumu) môžete zatiaľ zrealizovať zaslaním platby na náš bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni.

Číslo účtu (IBAN): SK22 0900 0000 0052 0203 3559

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť nás aj finančne!