SAOPP na Ministerstve financií

Koncom septembra a následne 12. októbra 2023 sme rokovali na pôde Ministerstva financií SR o predložených návrhoch SAOPP zahrnutých do hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o PZP.

Historicky prvé stretnutie zástupcov poškodených na pôde predkladateľa zákona (MF SR) k legislatíve PZP bolo náročné, nakoľko sme postupne prechádzali znenie 24 návrhov zmien v tzv. rozporovom konaní k podanej hromadnej pripomienke.

Zástupcovia ministerstva si vypočuli argumentáciu zo strany verejnosti a s niekoľkými predloženými návrhmi sa stotožnili. Viaceré zásadné návrhy sú ešte predmetom posudzovania zo strany predkladateľa. Zástupcovia ministerstva naznačili, že viaceré zásadné zmeny nebudú riešiť v rámci tejto predkladanej novely. Budeme vás priebežne informovať o ďalšom vývoji.