PZP so zmenami malo byť už zavedené

V médiách sa vyskytlo vyjadrenie MF SR, že implementáciu a transpozíciu európskej legislatívy povinného zmluvného poistenia pre elektro-kolobežky mali pripravenú a nie je schválená kvôli predčasným voľbám či zmene vlády (pozn. obe v priebehu 2023). Také tvrdenie je veľmi otázne.

Zaujíma nás prečo sme pripravenú transpozíciu platnej Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2021/2118 z 24. novembra 2021 do legislatívneho procesu oficiálne zaradili až 29.6.2023, teda skutočne až v čase pred septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami? Ak bol návrh pripravený, spokojne sa mohol proces medzirezortného pripomienkového konania (MPK) začať už skôr, nie až 30.6.2023. Rovnako zostáva nezodpovedaná otázka kedy MF SR ukončí vyhodnotenie MPK, ktoré prebieha podľa portálu Slov-Lex od 22. júla 2023 doteraz? Aktuálne totiž meškáme so zavedením potrebných zmien v PZP, termín na implementáciu pre všetky členské krajiny EÚ uplynul už koncom minulého roka.

Uvedené okolnosti majú priamy vplyv na schválenie a zavedenie nie len PZP pre elektro-kolobežky ale aj na ostatné potrebné implementačné usmernenia zo spomínanej Smernice (napr. zvýšenie limitov poistnej ochrany v PZP, vyššia ochrana finančného spotrebiteľa v PZP a pod.).

Rovnako existuje predpoklad, že s novelizáciou sa do PZP dostanú aj ďalšie zmeny a poisťovatelia budú potrebovať určitý čas na ich zapracovanie. To všetko predpokladá, že účinnosť zákona bude od jeho schválenia posunutá aspoň o niekoľko mesiacov. Podobne je tomu napríklad aj v susednom Česku. Tam ale už majú novú právnu úpravu, schválený zákon aj termín jeho účinnosti. Domácu úlohu si teda splnili a popri povinných zmenách zároveň úspešne prepracovali svoje „povinné ručení“ (pozn. obdoba nášho PZP).

U nás zatiaľ stále čakáme na konečnú podobu návrhu novelizácie zákona o PZP z dielne MF SR. Nehody elektro-kolobežkárov, odškodnenenie pre zranených, spochybňované nároky poškodených zatiaľ majú jedného spoločného menovateľa – pretrvávajúcu nevýhodu na strane poškodených i poistených…

TV Noviny z 15.1.2024 (TV Markíza): https://tvnoviny.sk/ekonomika/clanok/875709-povinne-poistenie-na-elektrokolobezky-si-zatial-vybavovat-nemusite