638x ĎAKUJEME!!!

Do 21.7.2023, teda do termínu ukončenia procesu medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrhu zmien v zákone o PZP (LP/2023/402) sme ako jediná organizácia za verejnosť podali tzv. HROMADNÚ PRIPOMIENKU. Spoločne s vyzbieranými podpisovými hárkami sme ju doručili na príslušné ministerstvo.

Pod hromadnú pripomienku sa behom niekoľkých dní od zverejnenia do termínu ukončenia MPK podpísalo viac ako 600 signatárov, prevažne z radov odbornej verejnosti.

V praxi to znamená, že budeme mať možnosť všetky naše návrhy prejednať na pôde predkladateľa novely zákona o PZP a rokovať o predloženom znení so zástupcami Ministerstva financií SR v tzv. rozporovom konaním. Ďakujeme Vám!

Priebežne prinesieme aj ďalšie informácie o tejto našej iniciatíve.

https://www.mojapeticia.sk/campaign/opravme-pzp—povinne-zmluvne-poistenie/c47683e4-8c3d-4bc2-9499-fe25ff61483a