Nový vizuál asociácie

Naše združenie vytvorilo vizuálnu identitu a brand dizajn. Rovnako sme schválili a pripravili marketingové nástroje, ktoré budeme používať v profesionálnej komunikácii s verejnosťou a odbornou verejnosťou.

Brand dizajn

Symbolom asociácie sa stalo „slziace oko“, ktoré reprezentuje súcit a empatiu s ľuďmi zažívajúcimi neprávosť, stratu či bolesť. Symbol zároveň vizuálne pripomína časť vozidla a dopravu, pri ktorej najčastejšie dochádza k neprávosti voči poškodeným na zdraví. Pomocou zvolenej farebnej palety je možné komunikovať ťažké témy ale tiež nádej pre poškodených.