SAOPP na SIBAF® fórum 2023

Prijali sme pozvanie na odborné podujatie SIBAF® fórum 2023. V panelovej diskusii venovanej novele zákona o PZP sme odbornú verejnosť informovali o aktuálnom stave pripravovanej legislatívy ako aj o vyjednávaniach na pôde MF SR.

Na podujatí bola prezentovaná aj štatistika počtu nepoistených vozidiel. K augustu 2023 je podľa predstaviteľov SKP (Slovenská kancelária poisťovateľov) z celkového počtu 3,6 milióna vozidiel evidovaných v SR odhadom až 311 000 (8,57%) nepoistených, teda bez PZP.

To vyvoláva tlak na náhrady z garančného fondu, na ktorý sa, v konečnom dôsledku skladajú cez zaplatené poistné práve poistení = poctiví vodiči.

V našom príspevku preto zazneli aj návrhy na opatrenia na účinné zníženie počtu nepoistených vozidiel na našich cestách. Sú súčasťou nami navrhovaných zmien v novele zákona o PZP.