Zmeny v Zákone o PZP

Iniciovali sme zber podpisov pod hromadnú pripomienku s názvom „Opravme spoločne PZP – Povinné zmluvné poistenie„, v ktorej navrhujeme napraviť existujúce nedokonalosti Zákona č. 381/2001 Z.z. a odstrániť dlhoročné problémy, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe PZP – Povinného zmluvného poistenia v SR.

Vodiči, poistení i poškodení by mali novelou získať lepšiu ochranu svojich práv, širšie možnosti uplatňovania nárokov na náhradu škody (štandard na úrovni EÚ) a hlavne by malo dôjsť k implementácii platných európskych smerníc, slovenskej judikatúry, vrátane rozhodnutí Ústavného súdu SR.

Legislatívny proces novely Zákona o PZP iniciovalo Ministerstvo financií SR začiatkom leta. Medzirezortné pripomienkové konanie (LP/2023/402) prebieha do 21.7.2023.

Celé znenie našej hromadnej pripomienky: https://www.mojapeticia.sk/campaign/opravme-pzp—povinne-zmluvne-poistenie/c47683e4-8c3d-4bc2-9499-fe25ff61483a

Výzva k podpore: https://www.facebook.com/groups/843511690336865/posts/1007341310620568

Podporte nás, ĎAKUJEME!!!